TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH

Tudi v šolskem letu 2020/21 naša šola sodeluje v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Cilj projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih v smeri trajnostne mobilnosti (premagovanje...
Dostopnost