proteusovo1Prirodoslovno društvo Slovenije je v tem šolskem letu organiziralo tekmovanje iz znanja biologije. Tema tekmovanja je »Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste«, učenci naj bi poznali naslednje metulje  in tematike:

  • kaj so tujerodne vrste, njihovi vplivi na domorodne vrste, ekosisteme, zdravje ljudi in gospodarstvo ter preventivne ukrepe.
  • Podrobneje naj poznajo naslednje tujerodne vrste in njihove značilnosti:

RASTLINE: žlezava nedotika (Impatines glandulifera), veliki pajesen (Ailanthus altissima), pelinolistna ambrozija ali žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum), japonski dresnik (Fallopia japonica).

proteusovo2ŽIVALI: harlekinska polonica (Harmonia axyridis), tigrasti komar (Aedes albopictus), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), nutrija (Myocastor coypus), rdečevratka (Trachemys scripta elegans).

Šolsko tekmovanje je bilo v sredo, 19. oktobra 2016 ob 13.00. V spodnji tabeli so zapisani učenci, ki dobitniki bronastega Proteusovega priznanja.  Med dvajsetimi tekmovalci iz 8.  in  9. razreda je bilo kar 9 učencev, ki so zbrali 29 točk in več ter si tako pridobili bronasto Proteusovo priznanje.

V tabeli so imena učencev in njihovi rezultati. Maksimalno število točk je bilo 40.

(BD – dobitnik bronastega priznanja in udeležba na državnem tekmovanju, B – dobitnik bronastega priznanja)

IME IN PRIIMEK RAZRED DOSEŽEK
1. Mia Vehabović 9. a BD – 36
2. Blaž Tement 9. a BD – 35
3. Laura Šantl 9. a BD – 33
4. Gal Dvoršak 9. b BD – 33
5. Nuša Trobas 9. a BD – 32
6. Ronja Štampar 9. a B – 31
7. Jakob Homšak 9. a B – 30
8. David Simonič 9. b B – 29
9. Tinka Mesarič 8. a B – 29

 

Mia Vehabović, Blaž Tement, Laura Šantl, Gal Dvoršak in Nuša Trobas so dosegli več kot 32 točk in se s tem uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo 2. decembra 2016 ob 15.00, na OŠ Toneta Čufarja v Mariboru.

Čestitamo!

mentor Proteusovega tekmovanja: Simon Dumančić

(Skupno 118 obiskov, današnjih obiskov 1)