Literacy at the children’s hearts

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Projekt, ki bo potekal med letoma 2017 – 2019, nosi naslov Literacy at children’s hearts (Bralna pismenost v srcih otrok). Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije. V projektu sodelujemo s partnersko šolo iz Malte, dvema šolama iz Irske in s šolo iz Islandije. Cilj projekta je izboljšanje znanja, veščin in kompetenc učiteljev pri uporabi in izbiri bralno učnih strategij ter izboljšanje bralne pismenosti učencev. Sodelujoči v projektu bomo razvijali nove in inovativne pristope k omenjeni temi. Koordinatorici projekta na šoli sta Mateja Barbarič in Metka Kozar.

Erasmus+ LATCH (Malta, Irska, Islandija)

Islandija
Med 14. in 18. majem 2018 sta se učiteljici Alenka Repnik in Barbara Škrbić skupaj z ravnateljico mag. Lučko Lazarev Šerbec udeležili aktivnosti poučevanja na islandski šoli Salaskoli v kraju Kópavogur. Spoznavale so bralno-učne metode.

Nekaj utrinkov z obiska na Islandiji...

 

Irska
Učiteljice Mateja Barbarič, Metka Kozar in Nevenka Pilih so se med 22. 10. in 26. 10. 2018 mudile na Irskem v mestu Macroom, kjer so obiskale fantovsko šolo St. Colman’s Boys’ National School in sodelovale pri aktivnostih poučevanja.

Nekaj utrinkov z obiska na Irskem...

 

Malta
Zaključek projekta LATCH je potekal na Malti v Marsi na šoli Theresa Nuzzo School, kamor so se napotile učiteljice Maruška Vekjet, Mateja Käfer in Metka Kozar ter Mateja Barbarič. Učiteljice so spoznavale metode bralne pismenosti in se v njih tudi preizkusile.

Nekaj utrinkov z obiska na Malti...

ERASMUS+ LATCH obisk v Sloveniji

MARIBOR, SLOVENIJA

19.-23. 3. 2018

ERASMUS+ (Strateška partnerstva zgolj med šolami)

LATCH – Literacy at the Children’s Hearts – Bralna pismenost v srcih otrok

Od 19. do 23. 3. 2018 smo na naši šoli gostili skupaj 14 učiteljev iz osnovnih šol z Malte, Islandije ter dveh šol z Irske. Učitelji so spoznali našo šolo, slovenski šolski sistem, predstavili smo jim bralnoučne strategije, ki jih uporabljamo pri pouku (Paukovo metodo, VŽN, Vennov diagram, ribjo kost …), ter predstavili, kako izvajamo formativno spremljanje. Učitelji so z učenci preživeli  nekaj časa v razredu, kjer so bili učencem na voljo za vprašanja v zvezi z njihovimi državami in šolami. Partnerske šole so nam podarile tudi šolske uniforme. V četrtek, 22. 3. 2018, nas je obiskal podžupan MOM, g. Sašo Pelko, ki je učiteljem podelil priznanja.

Skozi projekt LATCH so učenci pridobili veliko informacij o naših šolah partnerkah, šolskem sistemu teh držav, znamenitostih, navadah in običajih posameznih držav ter seveda izpopolnili svoje znanje angleščine, saj je angleščina materni jezik treh naših partnerk.

Prispevek na RTS Maribor

Galerija fotografij

Koordinatorici projekta: Mateja Barbarič in Metka Kozar

Erasmus+ LATCH

Od 21. do 25. 11. 2017, smo se ravnateljica mag. Lučka Lazarev Šerbec in koordinatorici projekta Mateja Barbarič in Metka Kozar udeležili obiska irske šole Holy Family Senior School, v kraju Portlaoise. Hospitirale smo pri številnih urah ter spoznale poučevanje bralne pismenosti ter pouk na sploh v tej državi.

 

Predstavitev obiska Irske
(Skupno 407 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost