Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM)

Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

Projekt SKUM, ki bo potekal do junija 2022, financirata Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter Evropski socialni skladi. Poslovodeči partner projekta je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.

SKUM je razvojni projekt, kar pomeni, da se bodo nove prakse in pristopi snovali in razvijali neposredno v razvojnih šolah ter v za umetnost avtentičnih učnih okoljih, preizkušali pa v implementacijskih šolah. Na osnovi spremljanja in evalviranja praks se bo oblikovalo priporočila in zasnovalo strategije za še večjo in učinkovitejšo umestitev raznovrstnih umetniških praks v šolski prostor. Naša šola bo v projektu sodelovala kot implementacijska šola.

V projektu si bomo prizadevali, da bodo učenci spodbujeni h komunikaciji v različnih umetniških jezikih, vpeljani v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju in v aktivne oblike umetniškega snovanja ter imeli dovolj priložnosti in možnosti za vzpostavljanje aktivnega odnosa do umetnosti nasploh.

Na naši osnovni šoli se bomo osredotočili na področja: likovna umetnost, bralna pismenost in ples.

Več informacij o projektu najdete na uradni spletni strani projekta: www.skum.si.

Projekt SKUM – aktivnosti prvošolcev

Od decembra 2021 do marca 2022 so za naše prvošolce potekale aktivnosti projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo). V sodelovanju z umetnikoma so ustvarjali na področju EKOLOGIJE in LUTKARSTVA. Najprej smo osvetlili zelo aktualno problematiko onesnaževanja okolja z odpadno plastiko, o kateri učenci že veliko vedo. Nato sta k učencem pristopila umetnika Peter Kus in Ajda Sitar ter jim pokazala nekaj, česar do tedaj še niso videli: instrumente in lutko iz odpadne plastike. Rodila se je ideja, da to zmoremo tudi mi. Začeli smo zbirati različno plastično embalažo in risati načrte za lutke. Dodali smo jim karakter in jih poimenovali. Kmalu je ob pomoči Petra, Ajde in učiteljic nastala pisana druščina zvočnih lutk iz plastične embalaže … Poimenovali so jih Plastonci. Učenci so o Plastoncih snovali zanimive zgodbice, katerim sta prisluhnila tudi Peter in Ajda. Z njuno pomočjo so Plastonci oživeli, zgodbice učencev so se povezale v smiselno celoto in nastala je čisto prava lutkovna predstava s tematiko prijateljstva in skrbi za okolje.
Vabljeni v ogledu.

Vabilo na zaključno konferenco projekta SKUM (20. 5. 2022)

Na konferenci bodo sodelujoči v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo – SKUM, predstavili spoznanja in izkušnje pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti otrok in mladostnikov s kulturno-umetnostno vzgojo.
Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, v katerih se omogoča dostop do umetniške izkušnje, nakazujeta potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta SKUM, ki poteka od 18. avgusta 2017 do 30. junija 2022, razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepili sporazumevalno zmožnost otroka/učenca/mladostnika.
Na konferenci (v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega) bodo predstavljeni rezultati projekta, sintezna spoznanja in teoretična izhodišča pri razvoju in uvajanju novih pristopov kulturnoumetnostne vzgoje v pedagoške procese v vrtcih in šolah po modelih vzgoje v umetnosti in preko umetnosti. Na razstavnih prizoriščih (BankArt, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, in Frančiškanski samostan sv. Ane) in na video sekciji (Center mladih Koper) pa bodo na ogled ustvarjalni dosežki otrok in mladostnikov, ki so nastali v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami.

Povezava do uradnega vabila se nahaja TUKAJ.

Prijavo na konfernco opravite TUKAJ.

Projekt SKUM

Od decembra 2021 do marca 2022 so za naše prvošolce potekale aktivnosti projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo). V sodelovanju z umetnikoma so ustvarjali na področju EKOLOGIJE in LUTKARSTVA. Najprej smo osvetlili zelo aktualno problematiko onesnaževanja okolja z odpadno plastiko, o kateri učenci že veliko vedo. Nato sta k učencem pristopila umetnika Peter Kus in Ajda Sitar ter jim pokazala nekaj, česar do tedaj še niso videli: instrumente in lutko iz odpadne plastike. Rodila se je ideja, da to zmoremo tudi mi. Začeli smo zbirati različno plastično embalažo in risati načrte za lutke. Dodali smo jim karakter in jih poimenovali. Kmalu je ob pomoči Petra, Ajde in učiteljic nastala pisana druščina zvočnih lutk iz plastične embalaže … Poimenovali so jih Plastonci. Učenci so o Plastoncih snovali zanimive zgodbice, katerim sta prisluhnila tudi Peter in Ajda. Z njuno pomočjo so Plastonci oživeli, zgodbice učencev so se povezale v smiselno celoto in nastala je čisto prava lutkovna predstava s tematiko prijateljstva in skrbi za okolje.

PROJEKT SKUM – 3. RAZRED – AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

3. RAZRED: DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA – MARIBORA

V začetku šolskega leta so učenci obiskali UGM – Umetnostno galerijo Maribor, kjer so učenci spoznali atraktivni preplet del avtoric in avtorjev iz Zbirke UGM. Skozi umetnine so spoznavali življenje, delo, oblačila, …. ljudi nekoč v Mariboru. V učnem sklopu dediščina so si pri uri ogledali film o življenju v Mariboru nekoč. Po ogledu so se pogovorili o življenju nekoč v Mariboru. V času dela na daljavo so učenci s pomočjo navodil učiteljic pisali zgodbe po pripovedovanju staršev oz. starih staršev: zgodbico, doživljaj, ki v njih zbudi prijetne spomine, kakšna doživetja iz mladosti. Nastalo je nekaj zgodb.

Z aktivnostmi so nadaljevali v živo. Ponovno so izvedli aktivnosti z UGM – Učenci so v okviru UGM izvedli aktivnosti pod naslovom Kapljica izgine, kip pusti spomine. S kustosinjo UGM so si v centru MB ogledali stare zgradbe, kipe in spomenike.

V fotografskem muzeju Modrinjak GT22, so si ogledali temnico imenovano Mišnica, spoznali nastanek fotografije, aparature, ki so za to potrebne, izvedeli kaj je to negativ in sami razvili fotografijo – fotogram.

Nato je v razred prišla še likovna umetnica iz Zavoda MARS, Hana Repše. Tudi z njo so se pogovarjali ob fotografijah, jih pogledali iz umetniškega vidika – iskali podrobnosti, razlike, resničnost razglednic,…. Naslednjo in hkrati zaključno delavnico so izvedli tako, da si je vsak učenec izbral natisnjeno fotografijo A4 formata, na katero je lepil izrezke iz raznih  revij – kolaž.

Prav tako so v posebnem računalniškem programu s fotografijami ustvarjali nov kolaž.

Vse izdelke bodo zaenkrat predstavili v digitalni razstavi, nato pa na začetku naslednjega šolskega leta tudi v živo. Aktivnosti z učenci in umetniki sta vodili in organizirali: Alenka Frangeš in vodja projekta Mateja Draškovič

FOTOGALERIJA

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PROJEKT SKUM – 2. RAZRED – AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

2. RAZRED: EKOLOGIJA

V uvodnih urah so učitelji sami izvedli aktivnosti v razredu. Nato so si skupaj z umetniki iz ART kino mreže ogledali film DEČEK IN SVET, kjer prikazuje razlike v onesnaženosti na vasi in mestu. Po ogledu filma je sledil pogovor z umetniki.

Nato so učitelji izvedli tudi ustvarjalne delavnice, kjer so učenci poustvarjali.

Naslednjo aktivnost so izvedli s kustosinjo Nejo Kaiser iz KGLU (Koroške galerije likovnih umetnosti) – Skozi svetovno znane umetnine so spoznavali vpliv onesnaževanja na naravo, naše življenje, življenje živali in našo prihodnost. Preko power point predstavitve jih je popeljala v svet umetnosti prepleten z ekologijo. Ob vsaki sliki so se ustavili, si jo temeljito ogledali in se nato s kustosinjo pogovorili, kaj je na sliki narisano/naslikano, kaj slika predstavlja in kaj nam je avtor umetniškega dela želel sporočiti z ogledano umetnino. Kustosinja jih je opozorila tudi na podrobnosti, ki jih morda njihovo oko ni zaznalo. Ogledu umetniških del je sledila razprava o pomenu ekologije in ekološkega načina obnašanja-življenja, s pomočjo katere so učenci ponovili razumevanje in doživljanje ekologije-naših prispevkov k čistejšemu in lepšemu okolju ter boljšemu jutri. Učenci so v razpravi zavzeto sodeloval. Nato so dobili pobarvanke in dejavnost se je s tem zaključila.

Na podlagi ogleda filma in umetniških slik so učitelji v razredih izvedli aktivnosti, kjer si je vsak razred izbral ožjo področje zaključka. Izbrali so teme VODA, RECIKLIRANJE, ZRAK.

Na temo VODA so učenci skupaj z umetnico Aljo Krofl ter nekaj dijaki iz Srednje oblikovne šole,  izvedli delavnice Street art – poslikali so večjo površino pred šolo in s tem ustvarili tudi igre na prostem za vse učence šole.

Na temo ZRAK so pod vodstvom umetnice Maje Pegan izvedli delavnice sitotiska – na svoje majice so si natisnili svoje motive za ohranjanje čistega zraka.

Na temo RECIKLIRANJE – ponovne uporabe tekstila so se z umetnico Nino Logar naprej pogovorili o različnih vrstah blaga, narezali trakove iz starih majic s katerimi so nato spletli nove zapestnice, trakove za glavo, podstavke za vročo posodo, prtičke….

Vsi učenci so bili zelo navdušeni nad novimi oblikami dela. Vse vsebine se navezujejo tudi na cilje iz učnega načrta.

Aktivnosti so vodili učitelji 2 razredov: Anja Pušnik, Denis Kokol, Svetlana Nikolić in koordinatorica projekta Mateja Draškovič

FOTOGALERIJA

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projektni teden SKUM (1. razred)

V času od 14. – 18. 10. 2019 so učenci prvih razredov v okviru projektnega tedna z naslovom Tja, kjer so zverine doma skupaj z sodelujočimi umetniki ustvarjali na področju plesa in animiranega filma. Končni izdelek bo predstavitev animiranega filma v navezavi s plesno interpretacijo teme.

»Projektni teden je bil vsekakor posebna izkušnja za naše prvošolce, saj jim je omogočil pristen stik z umetniki in ustvarjanje z njimi. Učenci so bili aktivni od prvega do zadnjega dne in končni izdelek je bil resnično »njihov«. Na svoje delo in dosežke so bili izredno ponosni.« (Učiteljica 1. razreda)

(Skupno 533 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost