Zdrava šola

Naša šola bo v šolskem letu 2022/23 nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Projekt je skupno delo treh evropskih organizacij in sicer:

  • svetovne zdravstvene organizacije, ki skrbi za promocijo zdravja,
  • Sveta Evrope,
  • Evropske unije, ki skrbi za povezavo med državama.

 

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Z vključitvijo v projekt smo se zavezali, da bomo upoštevali 12 kriterijev, ki so bili oblikovani v Evropski mreži zdravih šol:

 

Cilji evropske mreže zdravih šol so:

→ Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.

→ Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

→ Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. → Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.

→ Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

→ Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

→ Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

→ Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

→ Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

→ Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

→ Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

→ Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili.

 

Rdeča nit v šolskem letu 2022/2023: Mi vsi za lepši boljši jutri, s poudarkom na postcovidnem času.

Dejavnosti, ki jih bomo izvedli med šolskim letom 2022/23:

– sodelovanje na srečanjih Zdravih šol,

– rekreativni odmor,

– sadje med odmori, zdrava prehrana,

– urejanje šolskega eko vrta,

– urejanje kotička Zdrave šole v pritličju šole,

– pametna raba IKT,

– gibalne urice v času podaljšanega bivanja,

– medvrstniška mediacija in tutorstvo,

– razširjen program zdravje in gibanje,

– tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,

– tekmovanje iz znanja iz prve pomoči,

– pravila šolskega reda, evakuacija šole,

– aktivnosti v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb,

– varna uporaba koristnih vsebin na medmrežju ter preprečevanje nevarnih in neustreznih rab digitalne tehnologije in interneta,

– naravoslovni dnevi in interesne dejavnosti z zdravstvenimi vsebinami,

– razredne ure (bonton pri jedi),

– medgeneracijsko sodelovanje,

– obeležitev svetovnih in mednarodnih dni preko šolskega radia,

– dobrodelne akcije,

– spodbujanje nekajenja,

– spodbujanje k zmanjševanju hrupa v jedilnici,

– spodbujanje prostovoljstva med učenci,

– varno v prometu in sodelovanje s policijo,

– zbiralne akcije: papirja, baterij, kartuš,

– plavalni tečaji,

– šole v naravi,

– športna tekmovanja,

– spodbujanje pitne vode iz pipe,

– ločeno zbiranje odpadkov,

– izbirni predmeti s področja športa,

– neobvezni izbirni predmeti s področja športa,

– projekt Šolska shema (Šolsko sadje in zelenjava, Šolsko mleko),

– vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk,

– obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri izbirnih predmetih ter pri pouku gospodinjstva in pri naravoslovnih predmetih,

– urejenost šolskega okolja,

– predavanje in praktično izvajanje za učence o prvi pomoči in temeljnih postopkih oživljanja,

– predavanja za starše, delavnice in izobraževanja za učitelje in zagotovo nismo našteli vsega.

 

Na šoli se bomo v okviru Zdrave šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.

Pri načrtovanju vsebin bodo tako sodelovali predstavniki učencev in predstavniki učiteljev, svetovalni delavci in vodstvo šole, predstavniki staršev, predstavniki lokalne skupnosti in zdravnik ter tako prispevali k uresničevanju vzgojnega načrta in pravil šolskega reda.

 

NAČRT ZŠ bo prilagojen Covid razmeram (izvedbe na daljavo, smiselnost/načini druženja s prijateljskim razredom…).

Vsebine zdravja bomo vključevali v življenje na šoli s pomočjo prosto dostopnih egradiv: www.nijz.si;www.zdravjevsoli.si in www.tosemjaz.net.

 

Ožji tim Zdrave šole sestavljajo:

• vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,

• šolska svetovalna delavka,

• strokovni delavec za I., II., III. VIO,

• športni pedagog,

• koordinatorica projekta,

• predstavnik staršev,

• predstavnik učencev,

• vodstvo šole.

 

Vodja projekta Zdrave šole: Bojana Robič, prof.

 

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL

Aktualno dogajanje

18. november – dan slovenske hrane in izvedba že dvanajstega Tradicionalnega slovenskega zajtrka

18. novembra obeležujemo dan slovenske hrane. Na ta dan se šole vključujemo v vseslovenski projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Na šoli bomo vsem učencem postregli zajtrk z domačim kruhom, bio maslom, mlekom, medom in jabolkom. Namen projekta je učence izobraževati in ozaveščati o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o prednostih uživanja lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. Poudarek je tudi na pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo in o pomenu čim večje samooskrbe s kmetijskimi pridelki.

Dan slovenske hrane je dan, ko naj bi se spomnili in premislili o našem načinu prehranjevanja, o tem, kakšno hrano izbiramo in pripravljamo ter kaj jemo. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk nas želi spomniti, da je hrana, ki so jo pridelali in pripravili ljudje na slovenskih kmetijah, v kmetijskih in živilskih podjetjih ter zadrugah, bolj sveža in okusnejša. Nenazadnje je taka hrana tudi kakovostnejša od hrane, ki je pripeljana od daleč in ima za seboj na stotine ali celo na tisoče kilometrov. Za letošnje leto je medresorska delovna skupina pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v ospredje postavila pomen mleka in mlečnih izdelkov, z namenom poudariti to pomembno prehransko dobrino.

Več informacij o Tradicionalnem slovenskem zajtrku:

https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

https://www.nijz.si/sl/tradicionalni-slovenski-zajtrk-2022-letos-v-ospredju-mleko-in-mlecni-izdelki

 

Dan slovenskega športa (23. 9. 2022)

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne športne dvorane in fitnes centri po celi državi. Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se Slovenci dobro zavedamo. Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 18. junija 2020 razglasila 23. september za Dan slovenskega športa.
Na ta dan bomo obuli športne copate, napihnili žoge, zavrteli pedala, razgrnili joga blazine, si privoščili skok v vodo in še marsikaj. Danes, 23. septembra šteje čisto vsaka oblika telesne dejavnosti!
Naj bo to dan, ob katerem sleherni Slovenec in Slovenka s svojo telesno dejavnostjo izrazi svoj odnos do športnega udejstvovanja, odnos do tiste družbene dejavnosti, ki ima številne pozitivne učinke: krepi zdravje, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo.
Z današnjim dnem se prav tako pričenja tudi Evropski teden športa v Sloveniji, ki poteka že od leta 2015, in sicer vsako leto med 23. in 30. septembrom. Zbrali smo nekaj najpomembnejših informacij, ki vas okoli tega utegnejo zanimati.
ZA KAJ GRE? Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Glavna tema kampanje ostaja #BEACTIVE (ang. Bodite aktivni) in v Sloveniji “Bodi aktiven”, njen cilj pa je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti ne le med tednom športa, temveč vse leto.
Evropski teden športa je namenjen vsem, ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost. Je priložnost, da preizkusite različne vadbe in najdete primerno zase.
Je nenazadnje priložnost tudi za povezovanje, združevanje, vključevanje. Evropski teden športa povezujemo s programom Dober tek Slovenija, Nacionalnim programom o prehrani in telesni dejavnosti. Povezujemo se z ministrstvi, ki medresorsko ustvarjajo pogoje za nadaljnji razvoj gibalne in športne dejavnosti v Sloveniji ter spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Šport je zdravje. Čas je za akcijo! Zato bodimo aktivni!

Pesem: Slovenija zmore!

(Skupno 86 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost