Interesente za uporabo šolske telovadnice (velike ali male) ter gibalnice v Osnovni šoli borcev za severno mejo Maribor, Ul. borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor obveščamo, da zbiramo prijave za novo sezono oz. šolsko leto 2021/2022.

MALA in VELIKA TELOVADNICA, ter GIBALNICA: v prostorih je možno izvajati različne športne aktivnosti, ples, aerobiko in druge splošne vadbe za športna društva, skupine in druge interesente.

Termini vadbe trajajo 45 minut in so na voljo od ponedeljka do petka med 16.00 in 22.00 uro.

Trenutno veljavne oz. potrjene cene za uro vadbe (45 minut) s strani MOM so sledeče:
VELIKA TELOVADNICA: 18,00 EUR
MALA TELOVADNICA : 11,00 EUR
GIBALNICA: 15,00 EUR

Uporabnik je dolžan plačati vse rezervirane termine, ne glede na to ali je prostor koristil ali ne. V ceno je vključeno tudi koriščenje garderob, sanitarij, tušev in parkirišča pred šolo. Garderobo je potrebno zapustiti 15 minut po končani vadbi.
Na razpisu za uporabo telovadnice lahko sodelujejo društva, pravne in fizične osebe.

Zainteresirana društva, skupine ali posamezniki morajo vloge za uporabo telovadnice za sezono 2021/2022 posredovati v elektronski obliki na naslov: info@centerposlovanja.si najkasneje do 27.08.2021 do 24:00 ure. Za več informacij v zvezi z uporabo šolske telovadnice pišite na: info@centerposlovanja.si.

Na osnovi posredovanih vlog bo OŠ borcev za severno mejo pripravila predlog koriščenja male in velike telovadnice, ter gibalnice. V treh dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti zavodu (komunikacija poteka preko elektronske pošte). Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v treh dneh se smatra, da je uporabnik odstopil od pogodbe. Termini bodo prednostno podeljeni rednim plačnikom v preteklih letih.

Razpisna dokumentacija se nahaja TUKAJ.

Ravnateljica OŠ borcev za severno mejo
mag. Lučka Lazarev Šerbec, prof.

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)