Zakoni, pravilniki, pravila, obrazci, publikacija, …

DOKUMENTI ŠOLE

 

Publikacija šole za šolsko leto 2022/23

Publikacija je kratka predstavitev dela in prizadevanja Osnovne šole borcev za severno mejo pri izobraževanju otrok in njihovi pripravi na samostojno in odgovorno življenjsko pot …

Publikacija za šolsko leto 2022/23

Letni delovni načrt 2022/23
Letno poročilo dela šole 2021/22
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov
Hišni red

Osnovna šola borcev za severno določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli.

Hišni red

Protokol ravnanja (covid-19, model B)

Načrt prezračevanja

Pravila šolskega reda

Pravila šolskega reda natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje učencev pri vzdrževanju reda, čistoče in zdravja.

Pravila šolskega reda

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt temelji na naših ciljih in vrednotah. Temeljne vrednote, za katere si bodo prizadevali vsi zaposleni so spoštovanje in kakovostni medsebojni odnosi, odgovornost in samostojnost, delavnost, poštenje in disciplina ter znanje.

Vzgojni načrt

Prometno varnostni načrt

V načrtu so opredeljene varne poti v šolo in poudarjena varnost otrok v prometu ter predstavljena prizadevanja šole za varnost učencev v prometu.

Prometno varnostni načrt

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik tekmovanja za najboljšega športnika-co razreda in šole in najboljši športni oddelek šole
Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

ŠOLSKA PREHRANA

 

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane

V dokumentu so natančno opredeljena pravila šolske prehrane.

ŠOLA V NARAVI

 

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

POROČILA …

 

Poročilo dela šole za šolsko leto 2019/20
Poročilo dela šole za šolsko leto 2017/18
Poročilo dela šole za šolsko leto 2016/17
Poročilo dela šole za šolsko leto 2015/16
Poslovno poročilo za leto 2015
(Skupno 4.277 obiskov, današnjih obiskov 1)