Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH

  V šolskem letu 2019/20 se je naša šola vključila v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Cilj projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih v smeri trajnostne mobilnosti (premagovanje razdalj...