OŠ borcev za severno mejo deluje na Pobrežju, je torej primestna šola, ki jo obiskuje 390 učencev v 20 oddelkih, poučuje pa jih 40 učiteljev. S svojim delom je pričela leta 1980, zato v letošnjem jubilejnem šolskem letu prirejamo  številne kulturne prireditve. Svoje ime je dobila po borcih za severno mejo, ki so skupaj s svojim poveljnikom Rudolfom Maistrom obranili severni del slovenske meje. Naše učence na te dogodke spominja  relief, ki krasi pročelje naše šole, izdelala pa ga je akademska kiparka Vlasta Zorko Tihec.

Kulturna dejavnost na šoli je zelo raznolika. Veliko imamo internih projektov, ki smo jih začeli izvajati zaradi specifike našega okolja: projekt Rudolf Maister (literarno in likovno ustvarjanje, kviz), za katerega smo lani dobili priznanje ODLIČNOST za varovanje kulturne dediščine; projekt Naš umetnik, ki teče že deveto leto in temelji na osebnih stikih z akademskim slikarjem Bojanom Golijo in prvo generacijo naših devetošolcev (likovno in literarno medpredmetno povezovanje); spoznavanje drugih kultur nam omogoča sodelovanje z OŠ Ilidža v Sarajevu, z osnovno šolo v Melburnu v Avstraliji in sodelovanje v projektu Comenius. Spoznavanje sodobnih poti umetniškega izražanja pa nam omogoča projekt Kulturstik. Kulturna dejavnost je naš vsakdan in zato daje vsak strokovni delavec svoj delež k temu mozaiku.

Pri pouku likovne vzgoje ne zasledujemo le temeljnih ciljev, ki jih predvideva učni načrt, ampak otroke učimo abecedo kulture, kar pomeni, da bodo kot bodoča publika brali umetnine v galerijah, obiskovali gledališke predstave in uživali v glasbi. Zato smo delo pri pouku likovne vzgoje zastavili širše, v našo sredino smo vabili umetnike z različnih področij in z njimi navezovali osebne stike. Z njihovimi obiski smo bogatili pouk in delo pri interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih ter dajali poudarek kulturnemu razvoju nadarjenih učencev. Prirejali smo razstave (45 razstavnih stekel), srečanja z umetniki in to delili s starši, lokalno skupnostjo in  širšo regijo.

Že ob sami ustanovitvi naše šole (1980) smo začeli razmišljati o pridobivanju umetniških del. Tako so vsi razstavljajoči umetniki poklonili vsaj eno likovno delo v trajno last učencev in šole. Pobudo o ustanovitvi Male galerije smo uresničili z donacijo desetih originalnih grafik Bojana Golije leta 1992. Danes ima ta zbirka 51 likovnih del, ki krasijo hodnike naše šole in s tem na neposreden način vzgajajo učence in njihove starše na likovnem področju.

Že drugega priznanja ODLIČNOST in KULTURNA ŠOLA smo se  ob vsakodnevnem prizadevanju  za kulturno osveščanje generacij učencev zelo razveselili in s tem dobili  veliko novih spodbud za bodoče delo.

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)