Ostali organi šole

RAVNATELJICA:  mag. Lučka Lazarev Šerbec

POMOČNICA RAVNATELJICE: Jelka Golob

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku.

RAZREDNIKI (in sorazredniki) vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbijo za učno-vzgojno delo učencev in sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo. Opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

AKTIVI STROKOVNIH DELAVCEV na šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij. Načrtujejo projektno delo, dneve dejavnosti, šole v naravi in ekskurzije, roditeljske sestanke (oblikujejo predloge za teme in vsebine), …

 

(Skupno 677 obiskov, današnjih obiskov 1)