IZBRANO PODROČJE DELOVANJA: »ZNOTRAJ ŠOLE«

NAMEN: SPODBUJANJE DVIGA SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA

OSREDNJI CILJI MREŽE:

  • ozaveščanje pomena skupnosti, povezanosti in soodvisnosti
  • dvig samozavesti, motivacije, pozitivne samopodobe, sprejemanje drugačnosti
  • večje integracija učencev iz ranljivih skupin v socialno in kulturno okolje
  • razvijanje zavedanja pomena socialnega in kulturnega kapitala pri starših in učiteljih
  • spodbujanje in krepitev skupnih norm in vrednot
  • zavedanje pomena jezika kot nosilca kulture
  • povezovanje z okoljem za krepitev skk

 

VIRI/SREDSTVA:

  • vsaka šola sama zagotovi vire in sredstva, ki jih izvajalec na šoli oz. v okvirih šolskih dejavnosti potrebuje
  • izvajalec teži k uporabi šolskih prostorov, materialov ali prostorov in materialov, ki jih lahko brezplačno zagotovijo druge institucije, ustanove s katerimi sodeluje
  • v primeru, da želi izvajalec presegati vire/zmožnosti lastne šole, v ta namen išče donatorska sredstva

 

Planirane dejavnosti/aktivnosti po mesecih

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost