Naša šola je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada in s strani Republike Slovenije.

Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 8: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Delo asistentke  na šoli opravlja Jasna Horvat, profesorica razrednega pouka.

Cilj projekta je izboljšati pogoje dela in kakovost vzgojno izobraževalnega procesa za otroke s posebnimi potrebami (OPP).

Asistentka bo tekom leta izvajala oz. sodelovala  pri naslednjih nalogah:
– spremljanje OPP pri različnih dejavnostih in pouku, spodbujanje OPP,
– nudenje različne dodatne obravnave OPP, izvajanje delavnic, skupinskih vaj za OPP,
– sodelovanje pri različnih projektih, prireditvah,
– sodelovanje pri pripravi ustreznih prilagoditev,  odkrivanju posebnih potreb,                                                                                – priprava učnih in didaktičnih pripomočkov za OPP,
– reševanje specialno pedagoške problematike na šoli,
– predstavitev izkušenj iz sveta otrok s posebnimi potrebami.

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost