Mednarodni projekt zdrava šola

 

Naša šola je tudi v letošnjem šolskem letu vključena v Slovensko mrežo zdravih šol.

Slovenska mreža zdravih šol je mednarodni projekt Evropske mreže zdravih šol (The European Network of Health Promoting Schools), v katerega se je Slovenija z 12-imi pilotskimi šolami priključila leta 1993. Evropska mreža zdravih šol je inovativni program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Nastala je kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. V njem sodeluje 43 držav, v mnogih državah pa delujejo nacionalne oziroma regijske mreže Zdravih šol.

Projekt Slovenske mreže zdravih šol podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, nacionalno koordinacijo vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Namen projekta Zdrave šole je skušati vplivati na zdrav način življenja vseh – učencev, staršev ter zaposlenih v šoli. Z vključitvijo v Slovensko mrežo zdravih šol skušamo učencem pomagati doseči znanje, prevzeti določena stališča ter razviti veščine, ki jih potrebujejo kasneje v odraslem življenju kot dejavni posamezniki. Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja, lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi.
Menimo, da moramo vrednote, ki predstavljajo kakovost življenja živeti, ne le govoriti o njih.

S priključitvijo v Slovensko mrežo zdravih šol smo se zavezali, da si bomo prizadevali izpolnjevati 12 temeljnih ciljev Zdrave šole:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev
 • skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učenci ter učitelji med seboj
 • potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem
 • vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim
 • izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo
 • aktivno bomo podpirali zdravje in blaginjo učencev ter vseh zaposlenih v šoli
 • upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje
 • upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje
 • sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, katere nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji
 • vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot v skriti učni načrt, vsekakor pa se bomo tako učenci kot delavci šole skupaj potrudili, da ohranimo naziv Zdrave šole.

Dragica Jurkušek, univ.dipl.ing.živ.teh.

Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.

Angleški pregovor

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost