Šolski sklad

V šolskem letu 2012/2013 smo tudi na naši šoli ustanovili šolski sklad. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij posameznikov in tudi pravnih oseb. Šolski sklad OŠ borcev za severno mejo deluje v imenu šole in za račun šole, vodi ga posebni upravni odbor. Sestavljajo ga predstavniki delavcev šole in staršev, ki opredeljujejo vse akcije in vso poslovanje sklada po pravilniku. Vsa finančna sredstva so strogo namenska po določilih delovnega načrta ter aktov sklada, ki ob določenih periodah posreduje tudi javno informacijo o gospodarjenju sklada. Na računu sklada zbiramo sredstva iz donacij in drugih prihodkov, porabo sredstev pa namenjamo za akcije, ki bistveno izboljšujejo kakovost vzgoje in izobraževanja ter spodbujajo dosežke na področjih, ki jih šola goji, vendar glede na neizbežne materialne stroške pri tem ne more računati na pokritje iz svojih rednih finančnih virov.

Donatorji ali podporniki šolskega sklada lahko postanete na naslednje načine:
– z neposrednim nakazilom poljubnega zneska na račun šolskega sklada (s pripisom za šolski sklad);
– z donatorsko pogodbo;
– s sodelovanjem na dobrodelnih prireditvah, kjer šolski sklad zbira prostovoljne prispevke (dobrodelni srečelov, dobrodelne športne prireditve, zbiralne akcije papirja, predpraznični bazar).

V kolikor ste pripravljeni prostovoljno prispevati sredstva v naš šolski sklad, prosimo, da vpišete podatke o višini sredstev, ki jih želite prispevati in podpisano izjavo vrnete razredniku ali pa v tajništvo šole.

Za pomoč vam bomo hvaležni učenci in zaposleni OŠ borcev za severno mejo Maribor.

Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.

Anton Trstenjak

(Skupno 296 obiskov, današnjih obiskov 1)