Po veljavnem pravilniku Mestna občina Maribor subvencionira ceno kosila učencem, pri katerih ugotovljeni dohodek na družinskega člana znaša od 18 % do 36 % neto povprečne plače na družinskega člana, razen učencev, ki jim je brezplačno kosilo zagotovljeno s sredstvi državnega proračuna (do 18 %). Ne glede na omenjena določila se lahko učencu v izjemnih primerih odobri pravico do subvencionirane cene kosila. Pri ugotavljanju upravičenosti do izjemne obravnave se upošteva, poleg dohodka na osebo, tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca.

Starše oz. skrbnike učencev, pri katerih ugotovljeni dohodek na družinskega člana znaša od 18 % do 36 % neto povprečne plače na družinskega člana, pozivamo, da izpolnijo in oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do subvencionirane cene kosila (VLOGA za uveljavljanje pravice do subvencionirane cene kosila od 1.1.2016) iz občinskega proračuna od 1. 1. 2016 za šolsko leto 2015/2016. Vlogo za subvencioniranje cene kosila  v mesecu januarju naj starši oddajo najkasneje do konca meseca januarja 2016.

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost