Spoštovani starši!

15. 2., 16. 2. in 17. 2. 2022 bo potekal vpis v 1. razred za otroke, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 6 let (otroci, rojeni leta 2016 se v 1. razred vpišejo februarja 2022 in pričnejo 1. razred obiskovati septembra 2022).

Osnovne šole s strani Mestne občine Maribor prejmemo podatke otrok, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče v gravitacijskem območju šole. Na podlagi teh podatkov povabimo otroke k vpisu v 1. razred.

Vpis bo potekal glede v skladu z aktualnimi epidemiološkimi ukrepi, po vnaprej določenem časovnem razporedu, zapisanem na vabilu. Ob vstopu v šolo je poleg upoštevanja vseh priporočil (uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok in upoštevanje varnostne razdalje) potrebno preveriti tudi izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Prosimo, da v šolo vstopate pri glavnem vhodu razredne stopnje(vhod  bo označen). Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov.

Postopek vpisa poteka na način, da se otroka vpiše na matični osnovni šoli (glede na gravitacijsko območje šole),.

Ob izraženi nameri staršev oziroma zakonitih zastopnikov o odložitvi šolanja otroka za eno leto, se v času vpisa prav tako izpelje vpisni postopek, ob tem pa se otrok udeleži še psihološkega pregleda, ugotavljanja zrelosti otroka za vstop v šolo (ali se odda ustrezna dokumentacija).

Vljudno vas prosimo za razumevanje, da je vpis otroka v šolo upravni postopek in je glede postopkov vpisa (vpis, prešolanje, vloga, predlog za odložitev) potrebno strinjanje obeh staršev oziroma obeh zakonitih zastopnikov otroka.

Pred vstopom v 1. razred poteka v zdravstvenem domu še preventivni zdravstveni pregled otroka šolskega zdravnika (pediatra; ga. MILICA TRSTENJAK TEOHAREVA, dr. med., Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Enota Center), o čemer ste starši oziroma skrbniki obveščeni s strani zdravstvenega doma.

Glede morebitnih vprašanj o vpisu otroka v prvi razred se starši lahko obrnete na šolsko svetovalno službo, Tjašo Lajmsner Paklec (tjasa.lajmsner-paklec@guest.arnes.si, 02/32 000 46).

Bistvena zakonska določila, ki urejajo postopek vpisa otrok v 1. razred osnovne šole si lahko preberete še na: https://www.gov.si/novice/2022-01-27-vpis-v-prvi-razred/

(Skupno 163 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost