OŠ borcev za severno mejo

Spoštovanje, odgovornost, znanje naše so vrednote – skupaj delamo zanje!

Vsi naši otroci

Tone Pavček: VSI NAŠI OTROCI

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,children-world-17838132
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,
vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.
Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!
Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Zbiranje papirja v januarju

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da se zbiralna akcija odpadnega papirja nadalljuje tudi v letu 2017, vendar bo v januarju urnik oddaje papirja nekoliko prilagojen.

Zbiranje papirja bo v januarju potekalo:

  • v času redne govorilne ur med 16.00 in 18.00,
  • ob petkih med 7.00 in 8.00.

Obvestilo – Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Več preberite v okrožnici ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.