OŠ borcev za severno mejo

Spoštovanje, odgovornost, znanje naše so vrednote – skupaj delamo zanje!

Novi ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Prejeli smo nova navodila v zvezi z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Glede na dobljena navodila, bo od ponedeljka, 21. 9. 2020, v šoli veljalo naslednje:

1. Obrazne maske so za učence od 1. do vključno 6. razreda v skupnih prostorih priporočljive.

2. Obrazne maske so za učence 7., 8. in 9. razreda obvezne v skupnih prostorih.

3. Učenci od 1. do vključno 6. razreda so med poukom lahko brez mask, učenci zadnjega triletja pa morajo imeti nadete maske med poukom, če imajo MANJ kot 1,5 m medsebojne razdalje.

BORCI ZBIRAMO ODPADNI PAPIR

V OŠ borcev za severno mejo bomo  šol. letu 2020/21 nadaljevali z zbiranjem odpadnega papirja.

S tem bomo pripomogli k ohranjanju okolja, sredstva od odkupljenega odpadnega papirja pa bomo namenili šolskemu skladu. Del sredstev šolskega sklada bomo namenili zaključnim ekskurzijam in šolam v naravi.

Odpadni papir bomo v šoli sprejemali dvakrat letno, in sicer:

 • oktrobra (v Tednu otroka)
 • aprila (ob Svetovnem dnevu Zemlje).

O datumu zbiralne akcije vas bomo pravočasno obvestili.

Večjo količino odpadnega papirja je mogoče odpeljati tudi v podjetje Surovina (Lahova ul. 38, MB), kjer vam bodo ob prevzemu odpadnega papirja izdali potrdilo (le-tega je potrebno izročiti otrokovi razredničarki).

Do denarnih sredstev za zaključno ekskurzijo/šolo v naravi bodo upravičeni učenci, ki bodo aktivno sodelovali pri zbiranju odpadnega papirja.

OBVESTILO O PRIČETKU POUKA

Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci,

ko se poletje poslavlja in se dnevi krajšajo, nastopi čas, ko vas v šoli pričakujemo v novem šolskem letu. Šola je prostor, kjer sta učenje in poučevanje najpomembnejši nalogi. Da bi to potekalo v prijetnem ozračju, v ustvarjalnem in kulturnem okolju, je naloga vseh nas, ki skupaj soustvarjamo ta proces.

Potrudili se bomo, da bo vsak učenec, vsak zaposleni in vsak obiskovalec šole začutil, da je šola prostor za medsebojno spoštovanje, pomoč, solidarnost, sočutje, upoštevanje različnosti. Iščimo skupne točke, ki nas povezujejo, združujejo in plemenitijo. Naj bodo v našem dnevnem besednjaku prijazne besede: »DOBRO JUTRO, DOBER DAN, PROSIM, HVALA, OPROSTI«.

Veseli smo, da smo s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport  dobili obvestilo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. VIO  OŠ izvajalo od 1.9. 2020 v prostorih šole, v skladu s šolskim koledarjem, in sicer po Modelu B-OŠ. To pomeni, da bo šola bo izvajala vzgojno izobraževalno delo po obveznem in razširjenem programu (pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje) v skladu s priporočili NIJZ.

S skupnimi močmi bomo zmogli.

Sedaj pa nekaj formalnih napotkov:

 1. Prihod v šolo – 1. september 2020

Starši v šolo praviloma ne vstopate.

Učence na označenem mestu pred vhodom v šolo prevzamejo učitelji po določenem urniku:

Učenci 1. razreda (prvošolci):

 • Starši in učenci prvošolci se zberete pred šolo ob 9.30
 • Nagovor ravnateljice ter protokol sprejema  se bo odvijal pred šolo. 
 • Prosimo, da z učencem prvošolcem pride samo en starš, saj s tem lahko zagotovimo varno in zdravo okolje, v skladu s priporočili NIJZ.
 • Učenci zaščitnih mask ne potrebujejo. Le te potrebujejo starši.

      Učenci od  2.  do 5. razreda prevzamejo razredniki in sorazredniki od 8.00. do 8.15 pred šolo.     

 • Učenci imajo malico v razredu.
 • Pouk traja do 11.30.
 • Prvi šolski dan ni kosila in OPB.
 • Zaščitnih mask ne potrebujejo.

     Učence od 6. do 9. razreda prav tako pred šolo prevzamejo razredniki in sorazredniki od 8.15 do 8.30.

 • Učenci imajo malico v razredu.
 • Pouk traja do 11.30.
 • Prvi šolski dan ni kosila.
 • Učenci imajo s seboj svoje zaščitne maske, saj jih bodo uporabljali na hodnikih.

Učenci ne bodo uporabljali garderobnih omaric. V učilnicah bodo obuti v čevlje (ne potrebujejo copat), tudi vrhnja oblačila bodo hranili v učilnici.

 • Odhod iz šole

Starši otroke od 2. do 5. razreda prevzamete pred vhodom v šolo, kamor jih bo pripeljal učitelj.

V šolo pridejo samo zdravi učenci – glej PRILOGO.

                                                                                                Kolektiv OŠ BSM z ravnateljico

                                                                                                       mag. Lučka Lazarev Šerbec

RAZPIS ZA ODDAJO TELOVADNIH PROSTOROV V UPORABO ŠOLSKO LETO 2020/2021

Datum objave: 21.8.2020                        Razpis se zaključi: 25. 8. 2020 24:00

Interesente za uporabo šolske  telovadnice (velike ali male) ter gibalnice  v Osnovni šoli borcev za severno mejo Maribor, Ul. borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor   obveščamo, da zbiramo prijave za novo sezono oz. šolsko leto 2020/2021.

MALA in VELIKA TELOVADNICA, ter GIBALNICA: v prostorih je možno izvajati različne športne aktivnosti, ples, aerobiko in druge splošne vadbe  za športna društva, skupine in druge interesente. Termini vadbe trajajo 90 minut in so na voljo od ponedeljka do petka med 16.00  in 22.00 uro.

Trenutno veljavne oz. potrjene cene za uro vadbe (60 minut) s strani MOM so sledeče:

VELIKA TELOVADNICA: 18,00 EUR za uro vadbe (60 minut) oz. 27,00 EUR za termin

MALA TELOVADNICA : 13,00 EUR za uro vadbe (60 minut) oz. 19,50 EUR za termin

GIBALNICA: 6,00 EUR za uro vadbe (60 minut) oz. 9,00 EUR za termin

Uporabnik je dolžan plačati vse rezervirane termine, ne glede na to ali je prostor koristil ali ne. V ceno je vključeno tudi koriščenje garderob, sanitarij, tušev in parkirišča pred šolo. Garderobo je potrebno zapustiti 15 minut po končani vadbi.

Na RAZPISU za uporabo telovadnice lahko sodelujejo društva, pravne in fizične osebe.
Zainteresirana društva, skupine ali posamezniki morajo VLOGO ZA UPORABO TELOVADNICE za sezono 2020/2021 posredovati v elektronski obliki na naslov: info@centerposlovanja.si  najkasneje do 25.08.2020 do 24:00 ure. Za več informacij v zvezi z uporabo šolske telovadnice pišite na : info@centerposlovanja.si .

Na osnovi posredovanih vlog bo OŠ borcev za severno mejo  pripravila predlog koriščenja male in velike telovadnice, ter gibalnice.

V treh dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti zavodu  (komunikacija poteka preko elektronske pošte). Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v treh dneh se smatra, da je uporabnik odstopil od pogodbe.

Termini bodo prednostno podeljeni rednim plačnikom v preteklih letih.

Povezava do razpisa (dokument)

Povezava do vloge za pijavo na razpis (dokument)


                                                                                            Ravnateljica OŠ borcev za severno mejo

                                                                                                mag.Lučka Lazarev Šerbec, prof.

Državno tekmovanje iz kemije

Naja, Ela in Jakob so kljub drugačnemu poteku šolskega leta sodelovali na državnem tekmovanju iz znanja kemije. Vsi trije so se uspešno lotili nalog. Pri tem je bila najuspešnejša Ela iz 9.a razreda. Osvojila je srebrno priznanje.

Iskrene čestitke vsem trem!

Mentorica: Irena Tarkuš Trikič

Napovednik dogodkov

(Skupno 55.498 obiskov, današnjih obiskov 182)