Skoči na glavno vsebino

Delo z nadarjenimi učenci

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka po stopnjah. V prvi stopnji poteka evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Oddelčni učiteljski zbor predlaga učence najprej ob koncu 3. razreda devetletke in vsako naslednje leto. V postopku identifikacije (druga stopnja) učenke in učenci rešujejo test inteligentnosti in test ustvarjalnosti, vsak učitelj oddelčnega učiteljskega zbora pa izpolni ocenjevalno lestvico. Če je bil otrok prepoznan za nadarjenega, skupaj izdelamo individualiziran program (tretja stopnja). Z vsako stopnjo postopka ste starši seznanjeni in če se z nadaljevanjem postopka strinjate, ga izpeljemo. Pri delu z nadarjenimi učenci sledimo željam učencev. Vključeni so v različne aktivnosti, ki potekajo izven šole in v okviru šole, npr. krožke, interesne dejavnosti, različne projekte, tekmovanja, raziskovalne in umetniške dejavnosti, športne aktivnosti …

Status nadarjene učenke in učenca velja za ves čas šolanja. Več o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci boste našli na naši spletni strani in spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Dostopnost