Skoči na glavno vsebino

PROJEKT KULTURNA ŠOLA


Trajanje projekta: celo šolsko leto
Kooordinatorici: Mateja Barbarič, Lana Meglič Kovačič
Uradna stran projekta

S projektom Kulturna šola ozaveščamo o pomenu kulture, kulturne dediščine, lepot jezika, branja …
Krepiti želimo kulturno vzgojo in ustvarjalnost učencev na različnih področjih umetnosti ter podpirati njihove dosežke. Prizadevamo si, da bi šola postala središče kulturnih programov, tudi v lokalnem okolju, in da bi povezovala različne deležnike z namenom vseživljenjskega učenja, povezovanja, ustvarjalnosti.

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v dvojezičnih osnovnih šolah in vrtcih, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Dostopnost