Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Nadja Štumberger
nadja.stumberger@os-borcev.si
telefon: (02) 320 00 46

Šolska svetovalna služba enakopravno sodeluje pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, in sicer s svetovanjem, posvetovanjem in neposredno pomočjo.

V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na šoslko svetovalno službo, ki je dosegljiva vsak dan v dopoldanskem času ter v času popoldanskih govorilnih ur.

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

  • vpis otrok v šolo,
  • poklicno svetovanje,
  • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
  • pomoč in svetovanje pri reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev,
  • spremljanje  psihosocialne klime na šoli,
  • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
  • sodelovanje z učitelji, učenci, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi institucijami,
  • individualno svetovanje staršem,
  • organizacija in izvedba tematskih roditeljskih sestankov,
  • skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike.

Pri njej lahko uredite tudi prijave za regresirano prehrano v šoli, prijave za regresirano letovanje in urejanje letovanja pri ZPM, regres za šolo v naravi, vpis šolskih novincev, izpis iz šole in vpis iz druge šole.

Svetuje in dela z učenci in starši, kadar gre za poklicno usmeritev učencev.

Dostopnost